Länkar

Organisationer

Wilderness Medical Society

National Outdoor Leadership School

International Comission for Alpine Rescue

European Resuscitation Council

Canadian Avalanche Association

Litteratur

Första hjälpen i terräng, Marie Nordgren

Stayin Alive in Avalanche Terrain, Bruce Temper

The Avalanche Handbook, David McClung

Poddar

The Avalanche Podcast

Boende

Riksgränsen