Om

Kursen ”Katastrof- och Skadehandläggning Vintertid”, även kallad ”Riksgränsenkursen” arrangeras årligen sedan -80 talet av Medicinkliniken på Kiruna sjukhus. Kursen går i Riksgränsen och dess omgivningar, förläggning och föreläsningarna äger rum på hotell Riksgränsen.

Mål

Kursen syftar till att ge kunskaper i traumatologi och akut omhändertagande utanför sjukhusets väggar i vinterklimat. Att ge kunskaper om hur sjukvården organiserar sig inför en katastrof. För ST läkare inkluderar kursen flertalet obligatoriska delmål.

Innehåll

Kursen innehåller flera praktiska moment samt teoretiska föreläsningar och gruppövningar. Dessa inkluderar traumatologi, katastrofhandläggning, katastrofövning, prioritering, kylskador, lavinkunskap, tranceiversök mm.

Former

  • Föreläsningar 
  • Grupparbeten
  • Praktiska övningar med aktuellt material
  • Skade- och katastrofövning
  • Samverkansövning med pistörer och i förekommande fall med fjällräddning, lavinhundar och andra prehospitala aktörer

Målgrupp

I första hand AT-läkare med erfarenhet av akutarbete. Även ST-läkare samt färdiga specialister är välkomna i mån av plats.

Turordning

  1. AT-läkare som gör AT i Region Norrbotten
  2. AT-läkare, ST-läkare och övriga specialister som tjänstgör på sjukhus med upptagningsområde från svenska fjällkedjan
  3. Övriga legitimerade läkare

Kursansvariga förbehåller sig rätten att frångå prioritetsordningen om man finner skäl till det.

Förkunskaper

Bra kunskaper i utförsåkning då en del av övningar sker i skidterräng. Främst i pistade backar men också off-pist. Skidskola rekommenderas innan kursen vid ovana av utförsåkning.

Tid

Kursen hålls oftast vecka 12, med början på söndagen v 11, sista föreläsningen på lördagen och boende bokat till söndagen v 12.

2024 års kurs hålls 2023-03-17 (em) till 2020-03-23 (boendet kan bokas till 24/3)

Kostnad

2024 är priset 17 500 kr, vilket inkluderar kurskostnad, helpension och liftkort. Resa till Riksgränsen ingår ej och bokas av deltagarna separat.

Avbokning

Vid avbokning mindre än en månad innan planerad kursstart återbetalas ej kursavgiften.