Schema

Schemat för 2023 års kurs är preliminärt men utgör en god fingervisning om hur dagarna kommer se ut, det återfinns här:

https://teamup.com/kswv5834x2eqsmx17b

På grund av väder och omständigheter vi inte råder över kan det komma att ändras med kort varsel. Kolla gärna schemat på nätet. Papperskopior kommer inte att delas ut, däremot kommer ett uppdaterat schema att anslås på dörren i Blå Salen för de som mot förmodan inte har en smartphone, dator eller läsplatta med sig.